Tạp chí Nghiên cứu Địa lý nhân văn, S. 1 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Thích ứng với biến đổi khí hậu: nhìn từ góc độ cộng đồng

Nguyễn Công Thảo, Phạm Thị Cẩm Vân

Tóm tắt


File đính kèm

Toàn văn: PDF