10 (418) 2017

Mục lục

Các bài chính

Cải cách thể chế ở Việt Nam: Thực trạng - những vấn đề đặt ra và xu hướng phát triển (tiếp theo kỳ trước và hết) Tóm tắt PDF
Hồ Sĩ Quý, Các cộng tác viên 3-11
Chủ nghĩa dân tộc: Quan điểm và một số yếu tố tác động trong điều kiện hiện nay Tóm tắt PDF
Phạm Thu Trang 12-18
Quyền tham gia quản lý nhà nước của công dân trong các bản hiến pháp Việt Nam Tóm tắt PDF
Hồ Ngọc Chung 19-26
Vai trò của thể chế phi chính thức đối với phát triển nông nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long (trường hợp mô hình Hợp tác xã thanh long Mỹ Tịnh An, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang) Tóm tắt PDF
Khúc Thị Thanh Vân, Phan Thị Thùy Trâm, Nguyễn Thị Hương Giang 27-32
Tác phẩm Phật giáo Trung Quốc “Hương Sơn bảo quyển” từ tiếp cận tư liệu Hán Nôm Tóm tắt PDF
Nguyễn Đình Hưng, Nguyễn Tô Lan 33-42
Tình hình nghiên cứu về thơ ca của các nữ thi nhân trong “Toàn Đường thi” và “Manyoshu” Tóm tắt PDF
Nguyễn Anh Tuấn 43-51
Những bài học và ý nghĩa của năm 1917 Tóm tắt PDF
Dimitri Churakov 52-55

Giới thiệu luận án tiến sỹ KHXH&NV

Văn hóa Thiền tông trong đời sống xã hội Việt Nam hiện nay Tóm tắt PDF
Dương Thị Thu Hà 56-58

Đời sống - Tư liệu Khoa học

Thông tin hoạt động khoa học Tóm tắt PDF
Tạp chí Thông tin KHXH Ban biên tập 59-61

Giới thiệu sách

Giới thiệu sách mới tại Thư viện Khoa học xã hội Tóm tắt PDF
Tạp chí Thông tin KHXH Ban biên tập 62


Thông tin Khoa học xã hội/Social Sciences Information Review ISSN:0866-8647

VietnamJOL is supported by INASP