3 (423) 2018

Mục lục

Các bài chính

Những vấn đề "nóng" trong tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 2011-2017 và một số khuyến nghị Tóm tắt PDF
Ngô Thắng Lợi 3-10
Cạnh tranh có hiệu quả trong hội nhập và cải cách doanh nghiệp nhà nước Tóm tắt PDF
Phí Vĩnh Tường 11-23
Bùa trong dời sống tâm linh của người Việt hiện nay Tóm tắt PDF
Vũ Hồng Thuật 24-30
Mấy nét khái quát về văn học cung đình Việt Nam thời trung đại Tóm tắt PDF
Nguyễn Mạnh Hoàng 31-38
Diện mạo văn học phương Tây trên Đông Dương tạp chí Tóm tắt PDF
Tạ Anh Thư 39-44
Những vấn đề đặt ra cho ngoại giao Hàn Quốc trong thế kỷ XXI Tóm tắt PDF
Phan Thị Anh Thư 45-50
Tín ngưỡng phồn thực ở Nhật Bản - Một vài liên hệ với Việt Nam Tóm tắt PDF
Lưu Thị Thu Thủy 51-57

Giới thiệu luận án tiến sỹ KHXH&NV

Phát triển nhà ở thu nhập thấp khu vực đô thị: Nghiên cứu thực tế thành phố Hà Nội Tóm tắt PDF
Nguyễn Ngọc Tuấn 58-60

Đời sống - Tư liệu Khoa học

Thông tin hoạt động khoa học Tóm tắt PDF
Thông tin Khoa học xã hội Ban biên tập 61-62

Giới thiệu sách

Giới thiệu sách mới tại Thư viện Khoa học xã hội Tóm tắt PDF
Thông tin Khoa học xã hội Ban biên tập 63-64


Thông tin Khoa học xã hội/Social Sciences Information Review ISSN:0866-8647

VietnamJOL is supported by INASP