8 (428) 2018

Mục lục

Các bài chính

Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội: 40 năm xây dựng và phát triển Tóm tắt PDF
Hồ Sĩ Quý 3-7
Việc thành lập ba mô hình đặc khu và những thời cơ, thách thức đối với phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam Tóm tắt PDF
Phạm Ngọc Hòa, Trương Quang Khải 8-15
Việc làm của người dân tái định cư do biến đổi khí hậu (Nghiên cứu trường hợp xã Bảo Hiệu, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình) Tóm tắt PDF
Nguyễn Quang Tuấn 16-23
Về nội dung và hình thức tham gia của người dân ở cơ sở trong xây dựng nông thôn mới Tóm tắt PDF
Nguyễn Trọng Bình, Nguyễn Trung Tín 24-31
Những biến đổi trong ngoại giao văn hóa hiện đại Tóm tắt PDF
Lê Thu Trang 32-38
Hàn Quốc phát triển ngoại giao văn hóa ở Trung Quốc và kinh nghiệm cho Việt Nam Tóm tắt PDF
Phan Thị Anh Thư 39-45
Quan điểm và đối sách của một số quốc gia đối với Sáng kiến “Vành đai, Con đường” của Trung Quốc Tóm tắt PDF
Ngô Thị Mai Diên 46-53

Giới thiệu luận án tiến sỹ KHXH&NV

Quá trình hình thành, phát triển và biến đổi lễ hội cung đình ở Huế từ năm 1802 đến năm 1945 Tóm tắt PDF
Lê Thị An Hòa 54-57

Đời sống - Tư liệu Khoa học

Thông tin hoạt động khoa học Tóm tắt PDF
Thông tin Khoa học xã hội Ban biên tập 58-60

Giới thiệu sách

Giới thiệu sách mới tại Thư viện Khoa học xã hội Tóm tắt PDF
Thông tin Khoa học xã hội Ban biên tập 61-64


Thông tin Khoa học xã hội/Social Sciences Information Review ISSN:0866-8647

VietnamJOL is supported by INASP